Utbildningar

Kundaliniyogalärare

ceritifierad enligt Yogi Bhajan

2016 -2018

Senioryogainstruktör

Januari 2019, Stockholm

Yinyogalärare modul 1

Grundkurs

Med Magdalena Mecveld och Mats Nielsen

Augusti 2019, Trondheim

Uppdrag

Happy retreat Vemdalen 2019

Planeringsdag, Bergs kommun 2019

Yinyogalärare modul 2

Mindfulness & ACT

För Magdalena Mecveld och Mats Nielsen

November 2020, Online